top of page

KOMUNIKACE: Věcná vs. Vztahová Rovina

„Proč si někdy nerozumíme“

Autorka: Alena Ptáčková – koučka, facilitátorka, konzultantka a lektorka


„Přece to říkám jasně“, napadne Vás, když člen týmu, nadřízený nebo Váš životní partner reagují úplně jinak, než jste předpokládali. Odpovídají na něco jiného nebo jsou naštvaní.


Za vším hledejte emoce … Možná Vás teď napadlo, co je to za nesmysl. Copak emoce mohou hrát tak zásadní roli ve vzájemné komunikaci? Vždyť právě ukončený rozhovor byl o naprosto neutrálních věcech. Ve své praxi se při koučování i v rámci svých kurzů často setkávám s tím, že klient řeší nějaké nedorozumění nebo problémy v komunikaci. Při bližším probrání situace jsou příčinou vždy neovládnuté emoce a nedostatečné vcítění se do druhého člověka na jedné nebo druhé straně.


Zkuste se upřímně zamyslet nad tím, kolikrát Vám při rozhovoru s druhým člověkem běží v hlavě dialog, kdy se už připravujete, co mu odpovíte. Někdy také nevnímáme, co nám druhý člověk chce skutečně říct a místo toho se domýšlíme, co tím, co nám říká, ve skutečnosti doopravdy myslí. Reagujeme poté na vlastní myšlenky a pocity, které však se skutečným obsahem rozhovoru nemusí vůbec souviset.


Pro vzájemné porozumění s druhým člověkem je důležité, aby došlo k oboustrannému pochopení sdělovaných myšlenek.


Je proto důležitější, jak nás druhý člověk pochopí než to, co mu říkáme.


Pro vzájemné pochopení je totiž podstatné, jak mu danou myšlenku sdělujeme.

Každý z nás přijímáme sdělenou informaci současně 4 různými kanály: obsah myšlenky (věcný popis situace), apel (co máme udělat) – věcná rovina; výpověď o nás samých a výpověď o našem vztahu s daným člověkem - emoční vztahová rovina. Když se na to podíváme blíže, znamená to, že každé sdělení je přijímáno jak ve věcné rovině, tak ve vztahové rovině. Většina našich nedorozumění s druhými lidmi vyplývá právě z toho, že sdělovaná informace byla přijata ve vztahové rovině.


Emoce hrály hlavní roli


Někdy tak stačí jen málo, aby došlo ke zbytečnému nedorozumění nebo konfliktu. Co z toho pro nás vyplývá? V komunikaci s druhým člověkem je důležité myslet na to, že naše sdělení může být přijato primárně ve vztahové rovině. Zamyslete se proto vždy nad tím, jak co nejpřesněji formulujete Vaše sdělení.


A položte sami sobě otázky:

- Jaké jsou moje emoce spojené s danou situací?

- Jaké jsou emoce druhé osoby spojené s danou situací?

- Jaké jsou moje motivy a zájmy v dané situaci?

- Jaké jsou motivy a zájmy druhé osoby v dané situaci?

- Čeho chci v dané situaci dosáhnout?

Emoce jsou a vždy budou nedílnou součástí naší komunikace s druhými lidmi. Jejich vzájemné pochopení a přesná formulace našich myšlenek jsou cestou, jak se vyhnout konfliktům a dosáhnout vzájemného porozumění.60 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page