top of page

Cítím, tedy jsem

Autor: Alena Ptáčková, https://www.ptacek-coach.cz/Podle výsledků výzkumů tvoří 10 – 15 % populace. Podle některých výzkumů je dokonce až 20 % vysoce citlivých lidí. Pravděpodobnost, že budete mít vysoce citlivého člověka v týmu nebo že jste sami vysoce citliví, je tak vysoká.


Kolem vysoké citlivosti panuje stále hodně mýtů. Nejedná se o diagnózu, i když si již mnozí určitě vyslechli „dobře míněné“ doporučení k návštěvě terapeuta či psychiatra, aby s tím něco „začali dělat“. Vysoká citlivost je osobnostní charakterový rys.

Stejně jako introverze nebo extroverze.

Mimochodem vysoce citliví lidé mohou být obojí.


Vysoká citlivost znamená zvýšenou vnímavost a reakce na podněty (stimuly) okolního světa. Z toho samozřejmě vyplývá spousta přínosů i komplikací, které mohou ovlivňovat jejich zapojení do týmu i jejich osobní život.


Vysoce citliví lidé:

- silně reagují na konflikty a vypjaté situace (rozhodně tak nebudou těmi, kdo by konflikt

vědomě vyvolali);

- mohou si všimnout i drobných (ale podstatných) detailů, které ostatním připadají

nepodstatné nebo je vůbec nezjistí;

- dokážou se naladit na atmosféru a účastníky při jednáních a mohou tak lépe pochopit

potřeby a zájmy zainteresovaných stran;

- mohou do řešení situací vnést nové úhly pohledu nebo nečekaná řešení;

- mohou preferovat styl práce „Řekni mi, co mám udělat a deadline a víc se o mně nestarej.“


Vysoká citlivost s sebou přináší i stinné stránky.


Vysoce citliví lidé:

- mohou těžko zvládat práci pod tlakem nebo ve vypjatých situacích;

- mohou se stát „terčem“ vtipů a negativních reakcí svých kolegů;

- mohou být považováni za „brzdu“, neboť vnímají skutečnosti v mnohem širších souvislostech;

- může pro ně být náročné prezentovat výsledky své práce před větším počtem lidí nebo

v případě nesouhlasných reakcí;

- mohou se odmítat zúčastnit mimopracovních společných aktivit („Hotovo. Jdeme na pivo.

A co Ty? Zase nejdeš?“)


Vysoká citlivost je dar. Pokud se však vysoce citliví člověk setkal s kritikou nebo odmítáním od svého okolí, může se snažit svou citlivost skrývat nebo potlačovat. Vím to z vlastní zkušenosti. A nebude o ní chtít mluvit. Zároveň někteří lidé nemusejí o své vysoké citlivosti zatím vůbec vědět. Domníváte se, že máte vysoce citlivého člena ve svém týmu nebo to o někom už víte? Zkuste si s ním o tom promluvit a přijměte jeho jedinečnost. Když se vzájemně pochopíte, bude to pro všechny přínosem.

105 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page